List of Cebuano words starting with the letter G - Page 12

gamay kaayo

Cebuano

adj. tiny


gamay kaayo

Cebuano

wee


gamay nga balod

Cebuano

ripple


gamay nga bata

Cebuano

infant


gamay nga bato

Cebuano

pebblen. hillock


gamay nga hulad

Cebuano

miniature


gamay nga isla

Cebuano

n. islegamay nga kahoy

Cebuano

stick


figurine


gamay nga lawak

Cebuano

cell


n. insect


gamay nga payag

Cebuano

n. shed


gamay nga salan

Cebuano

n. trail


gamay nga sanga

Cebuano

twig


n. watch


shop


wash cloth


gamay nga yawa

Cebuano

imp


8 9 10 11 12 13 14 15 16


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z