Meaning of gamay nga kahon kun bag nga sudlanan sa kahimanan o galamiton

gamay nga kahon kun bag nga sudlanan sa kahimanan o galamiton

Cebuano

kit