List of Cebuano words starting with the letter U - Page 1

uban

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] otheruban

Cebuano

accompany


uban

Cebuano

along


uban

Cebuano

another


uban

Cebuano

companion


uban

Cebuano

join


uban

Cebuano

mate


uban

Cebuano

other


uban

Cebuano

prep. with


uban niini

Cebuano

adv. hereby


uban pa lain pa

Cebuano

another


uban pang

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] all other


uban sa panon

Cebuano

prep. among


uban-uban

Cebuano

adv. together


ubanan

Cebuano

accompany


ubanan

Cebuano

company


ubang

Cebuano

adj. another


ubang

Cebuano

adj. other


ubanon

Cebuano

gray-haired


ubas

Cebuano

n. grape


1 2 3 4 5 6 7 8 9


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z