List of Cebuano words starting with the letter B - Page 60

bisan kinsa

Cebuano

pron. whoeverbisan kon

Cebuano

although


bisan kon

Cebuano

whether


bisan niini

Cebuano

nevertheless


bisan og

Cebuano

conj. even


bisan pa

Cebuano

adv. anyway


bisan pa

Cebuano

adv. even


bisan pa

Cebuano

adv. nevertheless


bisan pa

Cebuano

conj. although


bisan pa

Cebuano

despite


bisan pa

Cebuano

still


bisan pa niana

Cebuano

even


bisan unsa

Cebuano

any


bisan unsa

Cebuano

n. anything


bisan unsa

Cebuano

n. whatever


bisan unsa nga

Cebuano

whatever


bisan unsang

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] any


bisan unsang

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] whatsoever


bisan unsaon

Cebuano

anyhow


bisan unsaon

Cebuano

however


56 57 58 59 60 61 62 63 64


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z