Meaning of banggus

banggus

Cebuano

v. 1. rub something against a rough surface, but not with great pressure. Magbanggus ku sa kapáyas nga salárun, I’ll shred the papayas to make into a salad. Nabanggus ang ákung túhud sa ákung pagkadagmà, My knee got chafed when I stumbled; 2. scrub to clean. Ákung gibanggúsan ug lugud ang buling sa íyang likud, I scrubbed the dirt off his back with a stone.