List of Cebuano words starting with the letter B - Page 59

bisagra

Cebuano

hingebisan

Cebuano

adj. though


bisan

Cebuano

adv. yet


bisan

Cebuano

albeit


bisan

Cebuano

conj. although


bisan

Cebuano

conj. even if


bisan asa

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] anywhere


bisan asa

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] no matter which


bisan asa

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] wherever


bisan asa

Cebuano

adv. anywhere


bisan asa

Cebuano

wherever


bisan diin

Cebuano

adv. anywhere


bisan diin

Cebuano

adv. everywhere


bisan diini

Cebuano

adv. wherever


bisan hain

Cebuano

pron. either


bisan kanus-a

Cebuano

adv. whenever


bisan kanus-a

Cebuano

whatever


bisan kinsa

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] anybody


bisan kinsa

Cebuano

anyone


bisan kinsa

Cebuano

pron. anybody


55 56 57 58 59 60 61 62 63


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z