List of Cebuano words starting with the letter P - Page 368

puno kaayo

Cebuano

adj. replete


adj. fraught


puno sa

Cebuano

prep. full of


puno sa balili

Cebuano

adj. meadowy


ragingpuno sa pagkaon

Cebuano

fuel


puno sa panakot

Cebuano

adj. spicy


adj. nutritious


adj. substantial


puno sa yelo

Cebuano

adj. snowy


punoan

Cebuano

central


punoan

Cebuano

grand


punoan

Cebuano

main


punoan

Cebuano

n. head


punoan

Cebuano

n. leader


punoan

Cebuano

n. official


punoan

Cebuano

origin


punoan

Cebuano

primary


punoan

Cebuano

tree


n. controller


364 365 366 367 368 369 370 371 372


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z