Cebuano Dictionary

ubos sa
prep. under
ubos sa matang
adj. inferior
ubos sa tanlag
subconscious
ubsan
lower
ud
coconut nut
udlot
n. shoot
udlot
n. stem
udto
midday
udto
n. noon
udto na
late morning
udtong tutok
midday
udyong
dart
udyong
n. arrow
udyongan
udyong
ug
conj. and
ug
nor
ug
plus
ug
with
ug labot pa
adj. further
ug uban pa
[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] etc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z