Cebuano Dictionary

sa Kasulatan
scriptural
sa katahum
aesthetic
sa katandaan
age
sa katapusan
eventually
sa katapusan
lastly
sa katapusan
n. upshot
sa kaugalingon
oneself
sa kaugdang
adv. seriously
sa kaulahian
n. hindmost
sa kaulohan
metropolitan
sa kimadak-an
adv. largely
sa kimiko
chemical
sa kinabuhi
vital
sa kinatibuk-an
[xxxxx] on the whole
sa koreyo
postal
sa labing madali
adv. immediately
sa labing madali
adv. sooner
sa labing madali
soon
sa lain'g dapit
elsewhere
sa laing bahin
adv. aside
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z