List of Cebuano words starting with the letter S - Page 7

sa ingon niadto

Cebuano

adj. thereupon


sa ingon niana

Cebuano

so


sa ingon niini

Cebuano

adj. thus


sa iro

Cebuano

canine


sa itaas

Cebuano

adj. uppersa itaas

Cebuano

prep. up


sa itaas ibabaw

Cebuano

above


n. upstairs


sa iya

Cebuano

hers


sa iya

Cebuano

him


sa iya

Cebuano

his


sa kabila

Cebuano

across


sa kadaghanan

Cebuano

ordinary


sa kadalian

Cebuano

adv. readily


sa kahamis

Cebuano

adv. smoothly


sa kahangturan

Cebuano

adv. forever


adj. strangely


sa kahilum

Cebuano

adv. quietly


sa kailadman

Cebuano

adj. innermost


sa kainit

Cebuano

thermal


3 4 5 6 7 8 9 10 11


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z