List of Cebuano words starting with the letter S - Page 11

sa linog

Cebuano

seismicsa lugsanay

Cebuano

adj. obligatory


sa luyo

Cebuano

n. hind


sa luyo

Cebuano

n. rear


sa luyo

Cebuano

prep. behind


sa madali

Cebuano

adj. soon


sa magdudula

Cebuano

athletic


sa magtiayhon

Cebuano

martial


sa mahinay

Cebuano

adv. gently


sa makadaghan

Cebuano

often


sa makadiyut

Cebuano

awhile


sa makausa

Cebuano

adv. once


sa makausa pa

Cebuano

conj. for another thing


sa makina

Cebuano

mechanical


sa makusog

Cebuano

quickly


sa malumo

Cebuano

gently


sa mao gihapon

Cebuano

adv. similarly


sa masayon

Cebuano

readily


sa mata

Cebuano

optic


sa matinaw

Cebuano

definitely


7 8 9 10 11 12 13 14 15


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z