List of Cebuano words starting with the letter S - Page 13

sa ngadto

Cebuano

to


adj. nominal


sa ngipon

Cebuano

dental


sa niadtong

Cebuano

then


sa paagi nga

Cebuano

adj. wherebyadv. strongly


adv. stubbornly


sa pagbasa

Cebuano

reading


sa pagbati

Cebuano

sentimental


sa pagdawat

Cebuano

receiving


sa paghilak

Cebuano

lachrymal


sa pagkakaron

Cebuano

[time word or particle] at the present time


sa pagkanasod

Cebuano

nationality


sa pagkatinuod

Cebuano

virtually


sa pagpatawa

Cebuano

adv. jestingly


sa palibot

Cebuano

around


hereby


sa pamatasan

Cebuano

moral


sa panahon

Cebuano

temporal


sa panahon sa

Cebuano

adj. during


9 10 11 12 13 14 15 16 17


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z