List of Cebuano words starting with the letter K - Page 159

kawala'y

Cebuano

oversight


kawala'y

Cebuano

vacancy


kawala'y gusto

Cebuano

v. hate


n. despair


n. distrustn. indifference


neglect


kawala'y sala

Cebuano

n. innocence


kawala'y sulod

Cebuano

n. void


kawala'y tahud

Cebuano

n. effrontery


kawalaan

Cebuano

n. doom


kawalad-on

Cebuano

n. poverty


n. round bottomed skillet with no handle, smaller than the káwà.


kawalogan

Cebuano

n. valley


kawalohan

Cebuano

eighty


káwan

Cebuano

see kaláwan.


káwang

Cebuano

a. futile. Káwang lang ang paghílak kay nahitabù na, It is futile to cry because it is already over and done; v. fail, be in vain. Walà makáwang ang íyang ginadamgung kalampúsan, Her dreams of success were not in vain. They came true. Dílì ku kawángun ang ímung kinahanglan, I will never fail you if you need me.


kawang

Cebuano

futile


kawang

Cebuano

spoil


kawang

Cebuano

void


155 156 157 158 159 160 161 162 163


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z