Meaning of uban

uban

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] otheruban

Cebuano

accompany


uban

Cebuano

along


uban

Cebuano

another


uban

Cebuano

companion


uban

Cebuano

join


uban

Cebuano

mate


uban

Cebuano

other


uban

Cebuano

prep. with