List of Cebuano words starting with the letter K - Page 176

kinabuhi

Cebuano

n. existence


kinabuhi

Cebuano

n. life


celibacy


kinabukasan

Cebuano

future


kinadak-an

Cebuano

[noun, adjective] largestkinadak-an

Cebuano

maximum


kinadakoan

Cebuano

largest


kinadaplinan

Cebuano

corner


kinadayagan

Cebuano

basahon


kinadiyutayan

Cebuano

least


kinagamayan

Cebuano

smallest


kinagamyan

Cebuano

least


kinagamyan

Cebuano

minimum


kinagsingkasing

Cebuano

adj. cordial


kinaham

Cebuano

n. favorite


kinaham

Cebuano

relish


kináham

Cebuano

see káham.


(from hangul) should, must, it is necessary. Kinahanglan (kinahanglang) magtuun ka arun makapasar ka, You must study if you wish to pass; n. something needed, required for a particular thing. Pilay ímung kinahanglan? How much do you need? v. need, require. Kun mulangyaw kita magkinahanglan (manginahanglan) giyud kitag bísa, When we travel abroad we need to have a visa. Gikinahanglan ka sa míting, You are needed at the meeting. Kinahanglánun kaáyu ang bitamína sa bátà, Vitamins are very necessary for children. paN- n. needs. -un(→) n. something required in general, for general use. Mau kiniy mga kinahanglanun sa iskuylahan, These are the things we need for school.


kinahangian

Cebuano

adj. essential


kinahangian

Cebuano

adj. necessary


172 173 174 175 176 177 178 179 180


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z