List of Cebuano words starting with the letter N - Page 34

napulo ug siyam

Cebuano

n. nineteen


napulo ug tulo

Cebuano

adj. thirteenth


napulo ug tulo

Cebuano

thirteen


napulo ug unom

Cebuano

n. sixteen


napulo ug upat

Cebuano

fourteennapulo ug usa

Cebuano

n. eleven


napulo ug walo

Cebuano

eighteen


napúlù

Cebuano

see púlù.


napunawan

Cebuano

adj. unconscious


napungot

Cebuano

adj. mad


napuno

Cebuano

disgust


napuno

Cebuano

fed up


nára

Cebuano

see nága.


naranghíta

Cebuano

n. a variety of small orange.


narkotiko

Cebuano

narcotics


narkutiku

Cebuano

n. narcotic.


nars

Cebuano

n. nurse


nars

Cebuano

n. nurse; v. become, work as a nurse. Adtu ku magnars sa kabukíran diin way mga duktǔr, I’ll work as a nurse in a rural place where there are no doctors. -is n. nurses (plural). -ing n. nursing course.


nasa pangidaron

Cebuano

adult


nasabtan

Cebuano

discover


30 31 32 33 34 35 36 37 38


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z