List of Cebuano words starting with the letter M - Page 136

n. canoe


matang sa kahoy

Cebuano

n. oak


matang, mátang

Cebuano

a. kind. Ipiktíbu kining matánga sa midisína, This kind of medicine is effective. Makasayaw siya sa tanang mátang sa tugtug, She can dance to all kinds of music. ka-(←) a. of the same kind, alike. Túa ra ang íyang kamátang nga mga mugbug lupad, That’s where you find her kind of people, prostitutes.


matanga

Cebuano

n. kinds


matanga

Cebuano

n. sortsmatanga

Cebuano

n. types


matangmatang

Cebuano

classify


matangnon

Cebuano

n. predicate


matansa

Cebuano

butcher


matansa

Cebuano

v. butcher an animal, slaughter it or cut it up; n. fee paid to the market authority for approval to slaughter animals.


matansahan

Cebuano

slaughterhouse


see matadíra, matadíru.


matapang

Cebuano

brave


matapos

Cebuano

expire


matapuson

Cebuano

adj. peremptory


matarong

Cebuano

just


matarong

Cebuano

righteous


matarong

Cebuano

straight


matarung

Cebuano

adj. right


matarung

Cebuano

adj. upright


132 133 134 135 136 137 138 139 140


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z