Meaning of yukù

yukù

Cebuano

a. bent way over. Táwu nga yukù na kaáyu sa kagúlang, A person who is already very much bent with age; v. 1. be, become bent. Humay nga nagyukù sa kahinug, Rice bent over in ripeness; 2. bend over. Miyukù siya arun pagpunit ug batu, He bent down to pick up a stone. yukùyukù sa buktun n. crook of the arm.