Meaning of yukbù

yukbù

Cebuano

v. 1. bow down, bend low. Muyukbù ang taas nga táwu nga musulud sa kupà nga pultahan, A tall man has to bend to enter a low door; 2. recognize someone’s power, pay homage. Ang mga táwu sa karáan nagyukbù sa adlaw, People of ancient times bowed down to the sun. Dì sila muyukbù sa hukum sa ripiri, They will not submit to the judgment of the referee. Langyawng gahum nga giyukbúan sa gagmayng násud, Foreign power to which small nations submit.