Meaning of yanyan

yanyan

Cebuano

a. sagging, drooping; v. sag. Tútuy nga nagyanyan, Sagging breasts. Nagyanyan na ang salug tungud sa kadaghan sa táwu, The floor is sagging under the weight of the people. Nagyanyan ang sanga sa daghang prútas, The branch is weighted down with all the fruits.