Meaning of yamu

yamu

Cebuano

walà — there isn’t (wasn’t) any at all. ‘Naa pa bay ságing ánang baskit?’—‘Walà yamu’, ‘Are there more bananas in that basket?’—‘There isn’t a single one.’ Wà yamuy kwarta, Not a bit of money; n. zero (humorous). Ang numiru sa ákung tilipunu nuybi, tris, yamu, yamu, kwatru, My phone number is 9–30–04.