Meaning of wargung

wargung

Cebuano

v. go gallivanting around. Ug muwargung mu, kanang mahuman na ug iksámin, You can go gallivanting around after the examination.