Meaning of utul

utul

Cebuano

v. 1. [A: a] sever something long. Utla ang kawáyan sa makaduha, Break the bamboo into two; 1a. cut down; 1b. cut something out of or off of something Ákung giutlan ug diyútay ang tiil sa lamísa, I cut a small piece off the leg of the table; 2. put an end to something Utlun ku ang inyung pagtagbùtagbù, I’ll put an end to your secret meetings. Giutlan mig túbig, Our water connection was cut off; a. something cut off from something Gisumpay ug bálik ang utul sa íyang tudlù, They sewed his severed finger back on. — sa adlaw half day. — sa píkas a quarter. (←) v. divide something into two. Utlun nátù ang ímung tsukulit, We’ll divide your chocolate between us. (←) ug tinái, kinabúhì n. sibling. Útul siya nákù ug tinái, She is my sister. ka-(←), ig-(←) n. sibling. utul-utul a. 1. broken, cut into pieces; 2. for stools to be hardened and small from constipation; v. 1. be broken into tiny pieces; 2. for stools to get hard and small; 2a. suffer from constipation.


útul

Cebuano

v. lose the leaves, hair, feathers. Kanding ang nag-útul sa kamunggay, A goat stripped the kamunggay tree bare of its leaves. Naútul ang úlu ni Tasyu, Tacio’s head became bald. (→) a. bald, stripped of most leaves.