Meaning of útin

útin

Cebuano

n. penis. pubri nga — poor father as head of the family (humorous). Walà giyud siya makatilaw ug mga maáyung pagkáun kay anak man siya sa pubring útin, He never tasted good food because he is a son of a poor father (lit. poor penis); v. hit on the penis. Ug utínun nímu siyag banyak makuyapan giyud, If you hit him on the penis with a kick, he will surely faint. utin-utin n. kind of parrot fish. -an a. having a penis.