Meaning of urug-úrug

urug-úrug

Cebuano

see ulug-úlug.


urug, úrug

Cebuano

n. fashion, style; v. go into style, vogue. Naúrug na run sa pagpalupad ug tabánug, Kite-flying is the latest fad.