Meaning of unang pagpalis sa katilingban

unang pagpalis sa katilingban

Cebuano

n. debut