Meaning of umnis

umnis

Cebuano

v. skip, miss something Sa kaapíki sa mga buluhatun sa panimalay naumnis na lang ang ákung paniudtu, I was so busy with the housework that I missed my dinner.