Meaning of ug-ug

ug-ug

Cebuano

jar


ug-ug

Cebuano

v. 1. jog, move bouncing up and down. Muug-ug na gánì ning kabayúa timailhan nga gikápuy na, Once the horse starts to jog it shows that it is tired; 2. be jarring. Muug-ug (maug-ug) gánì ang sakyanan pamaúlan ku, If the vehicle jounces up and down, I’ll get fatigued; 3. shake, cause to move up and down or back and forth. Dì mumata ang bátà ug akuy muug-ug, The child won’t wake up if I shake him. Muug-ug (maug-ug) ang mga balay ug maglínug, The houses will shake if there is an earthquake. Nakaug-ug ka na sa midisína? Have you shaken the bottle of medicine? n. 1. jogging, jouncing; 2. art of shaking something a. jouncy, bouncy. Ug-ug kaáyu ang dálan, The road is very bumpy. ka- n. bounciness, jounciness. Tungud sa kaug-ug sa dyíp, Because of the way the jeep bounced.


ug-ug

Cebuano

v. for open wounds or sores to putrify.


ug-úg

Cebuano

see ulug-úlug.