Meaning of ug uban pa

ug uban pa

Cebuano

[pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan)] etc.