Meaning of tukma

tukma

Cebuano

accuratetukma

Cebuano

adj. correct


tukma

Cebuano

adj. exact


tukma

Cebuano

definite


tukma

Cebuano

exactly


tukma

Cebuano

just


tukma

Cebuano

n. equivalent


tukma

Cebuano

relevant


tukma

Cebuano

rigorous


tukmà

Cebuano

a. 1. exact, exactly. Náa sa libru ang tukmà nga tubag, The exact answer is in the book. Tukmà nga alas syíti ang pagsúgud sa prugráma, The program starts at exactly seven o’clock. Tukmà sa gikasabútan, Exactly as agreed. Tukmang usa ka búlan ugmà sukad sa íyang paggíkan, It will be exactly one month tomorrow since the day he left. Kining ruskáha tukmà kaáyu ánang pirnúha, This nut fits that bolt very nicely; 2. suitable, appropriate. Tukmà ang tíma sa ukasiyun, The theme fits the occasion exactly. Kining tanúma tukmà giyud sa bugnawng klíma, This plant is perfectly adapted for a cold climate; v. 1. coincide, correspond with. Mitukmà ang ákung pangagpas sa nahitabù, My guess coincided with what actually happened. Nagkatukmà ang pista ug ang ákung adlaw, The fiesta and my birthday fall on the same date; 1a. for edges to fit, abut perfectly. Itukmag maáyu ang mga ngilit, Make the edges abut perfectly; 2. be, make suitable, appropriate; 3. come upon someone quite unexpectedly. Hitukmaan níya ang bátà nga mikúut sa kúkis, She came upon the child getting some cookies. hi-/ha- v. 1. come out to be the same as or appropriate; 2. come upon something in a place. Sa íyang paglatagaw nahitukmà siya sa usa ka payag, In his wandering he came upon a hut. pahi- v. make something coincide. Kinahanglang ipahitukmà ang prugráma sa gubyirnu sa kinahanglanun sa násud, The government’s program must be made to correspond with the country’s needs. -in-an(→) n. joint. Ang tinukmaan sa túbu tulù, The pipe joint is leaky.