Meaning of tuklì

tuklì

Cebuano

v. turn a page. Tuklía ang mga dáhun ug hínay arun dílì mu hinglaktawan ang litrátu, Turn the pages slowly so you will not miss the picture.