Meaning of tuhak

tuhak

Cebuano

peck


tuhak

Cebuano

v. 1. peck at. Kwaknit ang nagtuhak sa mga prútas, Bats pecked at the fruits. Gituhak sa manuk ang íyang mata, The chicken pecked at his eyes; 2. strike with a pecking-like motion. Mituhak ang dakung sawa, The big snake struck; n. feed of chickens, fowls or birds. kakha — see kakha. -l-an(→) n. dish for feeding chickens.