Meaning of tugduk

tugduk

Cebuano

v. for something pointed to pierce or thrust into, not necessarily sticking. Natugduk ang tumuy sa bangkaw sa bukubuku sa túru, The end of the spear pierced the back of the bull. Hingtugdukan ang ákung tiil sa tumuy sa kutsilyu, The knife hit my foot when it fell.