Meaning of tubigan sa disyerto

tubigan sa disyerto

Cebuano

oasis