Meaning of tsupà

tsupà

Cebuano

v. suck off (coarse slang). Dì ku musugut nga tsupaun ang ákù nga way báyad, You’re going to have to pay me if you want to suck me off.