Meaning of trapal

trapal

Cebuano

n. tarpaulin. Trapal ang gawíun sa paggamag tihíras, They use canvas to make cots; v. cover something with tarpaulin. Gitrapalan ang mga sinakung simintu pag-ulan, They covered the bags of cement with tarpaulin when it rained.