Meaning of tipun-ug

tipun-ug

Cebuano

v. be piled up into a big heap. Nagtipun-ug ang hugasan human sa parti, There was a huge stack of dishes after the party. Siya ang gitipun-ugan sa tanang pagbásul, The blame was all dumped on him. Tipun-úga (itipun-ug) lang ang mga sagbut dihà arun dabúkan, Heap the trash there to burn it; n. pile, heap of.