Meaning of tindahang walang buwis

tindahang walang buwis

Cebuano

duty-free shop