Meaning of tindahan sa mga saput sa lalaki

tindahan sa mga saput sa lalaki

Cebuano

haberdashery