Meaning of timaan sa daghan

timaan sa daghan

Cebuano

v. are