Meaning of tikubù, tikúbù

tikubù, tikúbù

Cebuano

(from kubù) v. 1. bend over as if to pick something up. Mitikubù siya pagpunit ug batu, He stooped down to pick up a stone. Itikubù ímung láwas inigsumbag níya, Bend low when he swings at you; 2. be, become bent. Nagtikubù ang táwu sa katigúlang, The man is bent with age.