Meaning of tibugsuk

tibugsuk

Cebuano

(from bugsuk) v. dive or fall headlong. Mitibugsuk ang tikaruy ngadtu sa dágat arun pagdágit sa isdà, The kingfisher dove into the water to snatch fish. Natibugsuk siya sa íyang pagkahū́g sa hagdan, She fell headlong down the stairs.