Meaning of takmù

takmù

Cebuano

v. hit one’s chin on something Natakmù ku sa kurdísu pagkatumba nákù, I hit my chin on the window sill when I fell down.