Meaning of tabang pinaagi sa salapi

tabang pinaagi sa salapi

Cebuano

subsidize