Meaning of syáuk

syáuk

Cebuano

v. long, drawn out shout, shriek. Misyáuk ang bumbíru sa pagpaingun sa kaláyu, The fire truck went to the fire with screaming sirens. Intáwun ang bátà nagsiyauk sa kasakit, The poor boy was shrieking in pain; n. loud, long-drawn sound, shriek.