Meaning of susyidad

susyidad

Cebuano

n. 1. society. Susyidad nga maut, Hypocritical society; 2. society, club. Susyidad sa mga kababayin-an, Women’s society. alta — see *alta.