Meaning of supsup

supsup

Cebuano

absorb


supsup

Cebuano

suck


supsup

Cebuano

v. 1. suck, take something in by sucking. Ang búwak sa antuwángang dinukduk kusug musupsup ug nánà sa hubag, Crushed hibiscus flowers suck the pus from boils. Supsúpun sa limátuk ang dugù, Leeches suck the blood; 1a. suck someone off; 2. fawn, suck up to (somewhat coarse). Musupsup (manupsup) siya sa mga táwung íyang kapangayúan ug pabur, He sucks up to people he wants to ask favors from. — bútù n. apple polisher (coarse).