Meaning of supang

supang

Cebuano

adj. lush


supang

Cebuano

adj. obese


supang

Cebuano

plump


supang

Cebuano

robust


súpang

Cebuano

a. fat and healthy; v. be, become fat and healthy. Musúpang (manúpang) ang bátà ug sígi siyang inum ug gátas, The child will become fat and healthy if he keeps drinking milk. ka- n. state of being fat and healthy.