Meaning of siyutsiyut

siyutsiyut

Cebuano

see batiwtiw.