Meaning of sípuk

sípuk

Cebuano

v. 1. gather around something Misípuk ang mga táwu sa lamísa nga gibutangan sa pagkáun, The people gathered around the table where the food had been set; 2. for the head to be awhirl with too many problems. Sipúkun (pasipúkun) mu ang ákung ū́ ning ímung mga binúang, You are driving me mad with your foolishness. (→) a. having the head awhirl and being short-tempered on that account. Ang táwung daghag prublíma sipuk kaáyu ug úlu, A person who has many problems is short-tempered. -un a. of a short-tempered sort.